forside.jpg (328100 bytes)
Startside
Betænkning
Kommisorium
Udvalg
Rapporter & notater
Yderligere oplysninger
Links
 

uk-wave.gif (1927 bytes)

English version

NYTTEKST(kopi).jpg (3685 bytes)

vertikalstreg.jpg (2773 bytes)

Rapporter og notater

Oversigt over materiale, tilvejebragt i forbindelse med arbejdet i Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg.

Arbejdsministeriet: Notat om geografisk mobilitet. København, januar 2000.

By- og Boligministeriet: Notat om mulighederne for at drive erhverv i almene boligområder. København, november 1999.

By- og Boligministeriet: Notat om byfornyelse af erhvervslokaler. København, november 1999.

By- og Boligministeriet: Blanding af beboelse og erhverv i byområder mv. København, marts 2000.

Danmarks Miljøundersøgelser: Transportens miljøbelastning i relation til omgivelsernes følsomhed samt kommunale virkemidler overfor miljøbelastningen fra virksomheders transport. København, januar 2000.

Erhvervsministeriet: Samspil mellem erhvervspolitik og bypolitik. København, september 1999.

Erhvervsfremme Styrelsen: Arbejdsprocesser i Erhvervsfremme Styrelsen. København, februar 2000.

Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg, Sekretariatet: Noter fra udvalgets ekskursion til Fyn, d. 7. september 1999. København, september 1999.

Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg, Sekretariatet: Notater fra udvalgets seminarer: - "Bypolitik og tendenser i erhvervsudviklingen" Notatet fra udvalgets 1. seminar i DGI-byen, september 1999. København, oktober 1999.

Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg, Sekretariatet: Notat fra udvalgets seminarer : - Bypolitik og omdannelse af ældre erhvervsområder. Noter fra udvalgets 2. seminar i Eksperimentariet, november 1999. København, november 1999.

Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg: Erhvervsliv i Byerne - et debatoplæg, delbetænkning. København, april 2000.

Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg: Noter fra udvalgets konference på Hindsgavl, maj 2000. København, maj 2000.

Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg: Resume af høringssvar vedrørende "Erhvervsliv i byerne - et debatoplæg, delbetænkning". København, august 2000.

Forskningscentret for Skov og Landskab (FSL): Erhvervsbyggeri og planlagte erhvervsarealer i udvalgte kommuner (Odense, Aalborg og Vejle), Hørsholm, april 2000.

Forskningscentret for Skov og Landskab (FSL): Udenlandske instrumenter og erfaringer af erhvervslokalisering og omdannelse af ældre erhvervsområder - udvalgte eksempler fra Holland, Frankrig, England og Tyskland, Hørsholm, april 2000.

Forskningscentret for Skov og Landskab (FSL): Omdannelse af ældre erhvervsområder. Hørsholm, marts 2000.

Jensen, Sven Allan ApS: Aalborgmetoden. Integration af erhverv og andre byfunktioner. Aalborg, februar 2000.

Jensen, Sven Allan ApS: Aalborgmetodens anvendelighed i andre kommuner. Aalborg, februar 2000.

Kort- og Matrikelstyrelsen & Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen: Erhvervsbyggeri og restrummelighed. Erhvervsarealer og restrummelighed: Registerbaserede analyser af eksisterende erhvervsbyggeri og restrummeligheden på kommuneplanlagte erhvervsarealer. København, marts 2000.

Lokale- og Anlægsfonden: Idrættens og kulturens mulige placering. København, februar 2000.

Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen: Planhistoriske forudsætninger for rummeligheden til bolig- og erhvervsbyggeri. København, januar 2000.

Miljøstyrelsens industrikontor: Indlæg til Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg. København, februar 2000.

Nyvig, Anders A/S: Klassificering af virksomheder til brug for integration af erhverv med andre byfunktioner. København, februar 2000.

Pagh, Peter: De retlige rammer for kommunernes styring af byudviklingen. København, december 1999.

Sadolin & Albæk: Virksomhedernes lokaliseringskrav. København, december 1999.

Stöver, Karin: Virksomhedernes engagement i Kvarterløft Holmbladsgade-kvarteret. København, februar 2000.

Trafikministeriet: Notat om trafikpolitiske virkemidler, udkast. København, januar 2000.

Til toppen af dokumentet